Search form

Markɨ 2:12

12Ɓa dɨngəm ḭ taa ta naa tɨ no̰o̰, un tuwə ləne, ə tḛḛ ta kəm dɨje tɨ aw. Ɓəl ra dɨje pətɨ, adɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ, ə əi nə: «Jagɨ, j-o nḛ kɨ be kɨn kəte al!»