Search form

Markɨ 3:11

11Lokɨ dɨje kɨ ndɨl je kɨ majal uwəi-de gɨn tɔgɨde tɨ ooi-e nɨngə, ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ, uni ndude taa ə no̰i əi nə: «Ḭ NGon lə Luwə!»