Search form

Markɨ 4:12

12E be mba kadɨ,

“Re go̰i lo majɨ ka oi nḛ al nɨm,

re oi dɔ ta majɨ ka gəri me al nɨm,

tadɔ re gəri me nɨngə, a təli rɔde go Luwə tɨ kadɨ Luwə ɨyə̰ go majal je ləde kɔ”. »