Search form

Markɨ 4:23

23Re dəw aw kɨ mbine mba koo-n dɔ ta nɨngə, kadɨ oo majɨ.»