Search form

Markɨ 4:30

Kujɨ ta kɨ dɔ ka̰ kagɨ tɨ kɨ ɓari-e mutadɨ

(Mt 13.31-32; Lk 13.18-19)

30Jəju əl-de ɓəy ə nə: «Ri ə j-a j-uni kadɨ j-ɔjii ko̰ɓe lə Luwə ə? Ə se kujɨ ta kɨ ban ə j-a j-uni kadɨ j-əl-n ta kɨ dɔ tɨ ə?