Search form

Markɨ 6:11

11Ə re lo madɨ tɨ, ə dɨje mbati kuwəi səsi kɨ rɔde tɨ, ə se mbati koo dɔ ta ləsi, lokɨ ɨsɨ tḛḛi me ɓe tɨ kɨn kɨ taga nɨngə, ɨndəi bu kɨ njasi tɨ kɔ , mba kadɨ to tə nḛ ndəjɨ ndude.