Search form

Markɨ 6:16

16Lokɨ Erodɨ oo ta kɨn nɨngə, əl ə nə: «E Ja̰ kɨ ndɔ kɨ madɨ gangi dɔe ka ə ḭ lo koy tɨ.»