Search form

Markɨ 6:31

31Kosɨ dɨje ngay awi nɨm, təli nɨm adɨ lo kadɨ njé ndo je ɨngəi ngon dɔ kagɨ lo ndi be kadɨ usoi nḛ ka goto. Be ə, Jəju əl-de ə nə: «Ɨrəi adɨ j-awi lo kɨ dɨje gotoi tɨ mba kadɨ ɔri kə̰ə̰ ndə̰y.»