Search form

Markɨ 6:34

34Lokɨ Jəju ur nangɨ me to tɨ nɨngə, oo kosɨ dɨje ngay. Lokɨ oo-de, oo kəm-to-ndoo ləde, tadɔ awi tə batɨ je kɨ nje kul-de goto be. E be ə, Jəju un dɔ kagɨ lo ngay ndo-n-de nḛ.