Search form

Markɨ 6:53

Jəju adɨ rɔ nga njé mo̰y je dɔnangɨ Gənəjarətɨ tɨ

(Mt 14.34-36)

53Lokɨ Jəju əi kɨ njé ndo je ləne ɨndəi ba gangi nɨngə, tḛḛi dɔnangɨ Gənəjarətɨ tɨ, ɨndəi to ləde nangɨ.