Search form

Markɨ 6:8

8Jəju ndɔr mbide kadɨ uni nḛ kare mbata dɔ rəbɨ al, nə gɔl kare ba par. Əl-de ə nə: «A uni nḛ kuso al nɨm, ɓɔl al nɨm, taa a ɓɨgɨri la me kulə dɔ ɓədɨsi tɨ al nɨm tɔ.