Search form

Markɨ 9:20

20Lokɨ rəi kɨ ngon rɔe tɨ nɨngə, taji naa tɨ no̰o̰ wa kɨ ndɨl kɨ majal oo Jəju par ə, dadɨ ngon ka kɨn nangɨ nangɨ, ɓa man tae ḭ kulum mbukɨ mbukɨ, nɨngə bi-e ɨle nangɨ, ade nduguru nangɨ.