Search form

Markɨ 9:25

25Lokɨ Jəju oo kadɨ kosɨ dɨje ɨsɨ a̰yḭ-naa bur bur kɨ rɔe tɨ nɨngə, ndangɨ ndɨl kɨ majal ə nə: «Ḭ ndɨl kɨ majal kɨ nje bəy mbi dɨje kɨ nje kadɨ dɨje əli ta al, m-un ndum kadɨ ɨtḛḛ rɔ ngon tɨ kɨ kɔ, ə ɨre gogɨ al ratata!»