Search form

Markɨ 9:26

26NDɨl kɨ majal ka kɨn ur kɔl, ra ngon adɨ dadɨ nangɨ nangɨ kɨ tɔgɨne ngay, nɨngə tḛḛ rɔe tɨ kɔ. NGon təl to təkɨ oy be, adɨ dɨje pətɨ kɨ oi nḛ kɨ ra nḛ, əli əi nə: «Oy ngata.»