Search form

Markɨ 9:37

37«Re dəw madɨ uwə ngon kɨ be kɨn rɔne tɨ me tɔm tɨ ə, e mi wa ə dəwe kɨn uwə-m rɔne tɨ. Nɨngə, dəw kɨ uwə-m kɨ rɔne tɨ, e mi ə uwə-m kɨ rɔne tɨ al, nə e nje kɨlə-m ə uwe rɔne tɨ.»