Search form

Markɨ 9:47

47Kɨn ə kəmi kare rai adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɔr-e ɨle kɔ. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ur ko̰ɓe tɨ lə Luwə kɨ kəmi kɨ kare, ɨtə kadɨ ɨngəm kəmi joo pu, ə ɨləi-ni me por tɨ lə su.