Search form

Markɨ 9:5

5Ə Pɨyər un ta əl Jəju ə nə: «NJe ndo dɨje, kɨn ə j-ɨsi lo kɨn tɨ ne be par ə majɨ ngay. J-a ra kəy-lo mɨtə: kare e ya̰i, kare e ya̰ Mojɨ, ə kɨ kare e ya̰ Eli tɔ.»