Search form

Markɨ 9:50

50Katɨ e nḛ kɨ majɨ, nə lokɨ nəle goto ə, ri ə a rai kadɨ a təl nəl gogɨ ə? Nḛ kɨ kadɨ dəw a ra-n goto. Nɨngə majɨ kadɨ ɨtɔji kal kɨ majɨ kɨ rɔnaa tɨ, ə ɨsi kɨ naa kɨ lapɨya dansi tɨ.»