Search form

Matɨye 10:11

11Lokɨ uri me ngon ɓe tɨ, ə se me ɓe-bo tɨ ə, ɨdəji ta, ə re ɨngəi dəw kɨ asɨ kadɨ uwə səsi rɔne tɨ ɓa, ɨsi ɓe lie no̰o̰ bɨtɨ kadɨ awii.