Search form

Matɨye 11:20

Ɓe je kɨ mbati kɨyə̰ rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ

(Mt 10.15; Lk 10.12-15)

20Lo kɨn tɨ, Jəju ɨlə rɔne, kɔl kɨ dɨje kɨ me ɓe-bo je tɨ, kɨ əi ə əi dɨje kɨ, ra nḛ kɔjɨ je ngay dande tɨ, nə ɨyə̰i rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ al, ə nə: