Search form

Matɨye 12:23

23Nḛ kɨn ətɨ kosɨ dɨje ɓəl ngay, adɨ dəji-naa ta əli əi nə: «Dəw kam e NGon ka Dabɨdɨ al ma?»