Search form

Matɨye 12:25

25Jəju gər mər ta ləde adɨ əl-de ə nə: «Kɨn ə, dɨje kɨ me ɓeko̰ tɨ kɨ kare ba, təli dɔnaa tɨ rɔi-naa ə, ɓe ko̰e kɨn a tujɨ. Taa, ɓe-bo, ə se me kəy kɨ dɨje kɨ me tɨ təli dɔnaa tɨ, rɔi-naa, kɨ kadɨ a a taa ka goto tɔ.