Search form

Matɨye 12:33

Ta kɨ tḛḛ ta dəw tɨ kɨ nga̰me dəw

(Mt 7.16-17; Lk 6.44-45)

33«Kɨn ə re kagɨ majɨ ɓa, kande majɨ tɔ, a re kagɨ majal ɓa, kande majal tɔ. Tadɔ e kɨ kandɨ kagɨ ə dəw a gər-n kagɨ.