Search form

Matɨye 12:38

Parɨsɨ je dəji Jəju nḛ kɔjɨ

(Mt 16.1-4; Mk 8.11-12; Lk 11.16,29-32)

38NJé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je uni ta əli Jəju əi nə: «NJe ndo dɨje, jɨ ndɨgɨ kadɨ ɨra nḛ kɔjɨ madɨ kare adɨ j-o.»