Search form

Matɨye 12:43

NDɨl kɨ majal kɨ təl re tone tɨ gogɨ

(Lk 11.24-26)

43«Lokɨ ndɨl kɨ majal tḛḛ me dəw tɨ, aw ɨlə kɨ dɨlə lo kɨ tutɨ mba kadɨ n-ɨngə lo kɨsɨ kɨ rangɨ kadɨ n-ɔr kə̰ə̰ tɨ, nə ɨngə al ɓa,