Search form

Matɨye 13:14

14E be kadɨ ta kɨ Luwə əl kɨ ta nje kəl ta kɨ tae tɨ Ejay kɨn tɔl tane. Ejay əl ə nə:

“A oi dɔ ta majɨ, nə a ɨgəri me al nɨm,

a ɨgo̰i lo majɨ, nə a oi lo al nɨm,