Search form

Matɨye 13:21

21nə ta kɨn, ulə ngɨrəne mee tɨ al. E dəw kɨ nje kuwə kɨ ta lə Luwə dɔ kagɨ lo kɨ ndə̰y be par. Dɔ kagɨ lo kɨ ko̰ je, ə se kɨndə kəm ndoo kɨ mbata ta lə Luwə re ɓa, ɨyə̰ kadɨ-me ləne kɔ kalangɨ ba.