Search form

Matɨye 13:36

Kɔr gɨn kujɨ ta kɨ dɔ jəne tɨ

36Jəju ɨyə̰ kosɨ je ə aw ɓe. Lokɨ rəi ɓe, njé ndo je lie rəi rɔe tɨ, dəji-e əi nə: «Ɔr-je gɨn kujɨ ta kɨ dɔ jəne tɨ kɨ a me ndɔ tɨ kɨn adɨ j-o.»