Search form

Matɨye 13:52

52Nɨngə Jəju əl-de ə nə: «E be ə, nje ndo dɨje ndu kun kɨ təl nje taa nḛ ndo kɨ dɔ ko̰ɓe tɨ lə Luwə, to tə ɓa nje kəy kɨ ɨngə nḛ je kɨ sɨgɨ kɨ nḛ je tɨ kɨ kɔke lo ngəm nḛ tɨ ləne kɨn be.»