Search form

Matɨye 14:13

Jəju adɨ nḛ kuso dɨbɨ dɨje usoi

(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Ja̰ 6.1-15)

13Lokɨ Jəju oo ta kɨn ɓa, un to ə aw ɔsɨ rɔne ngərəngɨ kɨ karne ba, lo kɨ dɨje gotoi tɨ. Lokɨ kosɨ je oi tae ɓa, ḭḭ kɨ ɓe-bo je kɨ dangɨ dangɨ awi kɨ njade goe tɨ.