Search form

Matɨye 14:15

15Lokɨ kadɨ aw tə ur ɓa, njé ndo je ɔti kɨ rɔ Jəju tɨ əli-e əi nə: «Lokɨ j-ai tɨ ne kɨn, e lokɨ dɨje gotoi tɨ, nɨngə kadɨ ɨsɨ ur tɔ ngata, ə ɨtuwə kosɨ dɨje kam adɨ awi kɨ ngan ɓe je tɨ, ndogi nḛ kuso usoi.»