Search form

Matɨye 14:19

19Nɨngə go tɨ, adɨ ndune kadɨ kosɨ dɨje ka kɨn ɨsi nangɨ dɔ wale je tɨ. Ɓa ɔy mapa kɨ mi kɨ kanjɨ kɨ joo ka kɨn, un kəmne kɨ taa, əl ta kɨ Luwə mba kadɨ njangɨ dɔe, nɨngə uwə gangɨ naa tɨ, adɨ njé ndo je, adɨ adi kosɨ je.