Search form

Matɨye 15:12

12Lo kɨn tɨ, njé ndo je lə Jəju rəi rɔe tɨ əli-e əi nə: «Ta kɨ əl kɨn to me Parɨsɨ je ngay, kɨn ɨgər ma?»