Search form

Matɨye 16:10

10Taa mapa kɨ sɨri kɨ dɨngəm je dɨbɨ sɔ usoi kɨn ka mesi si ole dɔ tɨ al nɨm tɔ a? NDɔ kɨ ɔyi ndəge kɨ nay kare ban ə ɨtəli ə?