Search form

Matɨye 16:11

11Ta kɨ m-əl m-ə nə: Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, ɔjɨ dɔ əm lə Parɨsɨ je, kɨ əm lə Sadusɨ je kɨn, e ta kɨ sɔbɨ dɔ mapa al, kɨn ra ban be ə asi kadɨ ɨgəri mee al ə?