Search form

Matɨye 16:17

17Ɓa Jəju əl Sɨmo̰ ə nə: «Ḭ nje majɨ-kur, Sɨmo̰ kɨ ngon Jonasɨ, tadɔ e dəw ɓa tḛḛ kɨ dɔ nḛ kɨn adi ɨgər al, nə e Bai kɨ nje kɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa ə tḛḛ kɨ dɔe adi.