Search form

Matɨye 16:18

18NGa nɨngə m-a m-əli m-ə nə ḭ Pɨyər (kɨ kɔr mee nə MBal), nɨngə dɔ mbal tɨ kɨn ə m-a m-ɨndə ngɨrə njé kaw-naa je ləm dɔ tɨ. Tɔgɨ koy a ra sie nḛ madɨ al.