Search form

Matɨye 16:3

3Lokɨ lo ti kɨ sḭ ɓatɨ nɨngə, əli əi nə: “Ɓone ndi a ədɨ, mbata dɔra̰ kər wuu.” E be ə, asi kadɨ ɨgəri kəm nḛ je kɨ a rai nḛ dɔra̰ tɨ, nə nḛ je kɨ ɨsɨ rai nḛ kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone taa asi gər al!