Search form

Matɨye 16:4

4Dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone, əi dɨje kɨ majal, kɨ njé kuwə marɨm, ndɨgi kadɨ n-ooi nḛ kɔjɨ, nə nḛ kɔjɨ madɨ kɨ rangɨ kɨ kadɨ a oi ore dɔ nḛ kɔjɨ lə Jonasɨ, goto ngata.» Ɓa ɨyə̰-de, ə ɔtɨ aw.