Search form

Matɨye 16:9

9Ɨgəri me nḛ je al ka ɓəy a? Mesi ole dɔ mapa tɨ kɨ mi kɨ dɨngəm je dɨbɨ mi usoi kɨn al a? NDɔ kɨ ɔyi ndəge kɨ nay kare ban ə ɨtəli ə?