Search form

Matɨye 17:25

25Ə Pɨyər ɨlə-de tɨ ə nə: «Oyo, ɨgə la-mbə.» Nɨngə lokɨ Pɨyər re tḛḛ ɓe ɓa, Jəju un ta kəte əl-e ə nə: «Mər ta ləi e ri ə Sɨmo̰? Na je ə əi njé kɨgə la-mbə je kɨ nje kɨgə nḛ kɨ ngar je kɨ dɔnangɨ tɨ ne gangi dɔ dɨje tɨ ə? E ngan njé ɓe je ə se e mba je ə?»