Search form

Matɨye 17:27

27Nə re e be ka, kadɨ je jɨ təl jɨgɨ tɨgə dɨje kam al, ə aw baa, ɨlə kuy, uwə-n kanjɨ kɨ dɔsa̰y kɨ a re un kuy, nɨngə ɨtḛḛ tae, ɓa a ɨngə sɨlə kare mbɔe tɨ, kadɨ ɨgə-n la-mbə ləi tɔ, ya̰m tɔ.»