Search form

Matɨye 17:7

7Ə Jəju re rɔde tɨ, ɔdɨ-de ə əl-de ə nə: «Ḭ taa, ə adi ɓəl ra səsi al.»