Search form

Matɨye 17:9

9Lokɨ ḭḭ dɔ mbal tɨ ɨsɨ uri kɨ nangɨ, Jəju ɨndə ndu kɨn no̰de tɨ ə nə: «Əli nḛ kɨ ra nḛ adɨ oi kɨn dəw madɨ al, bɨtɨ kadɨ mi NGon dəw m-tḛḛ dan njé koy je tɨ.»