Search form

Matɨye 18:15

Rəbɨ kɨngə dəw kɨ ra majal

15«Lokɨ ngoko̰i ra majal ə, aw ɨnge, səi sie joo ba, ɓa ɨlə ji dɔ majal tɨ lie kɨ ra, ade gər. Re oo ta ləi ɓa, ḭ ɨngə ngoko̰i gogɨ.