Search form

Matɨye 18:25

25Nə dɨngəm ka kɨn aw kɨ nḛ kɨ kadɨ ɨgə-n kɨrə kɨn al, adɨ ɓae un ndune kadɨ gati sie kɨ nee, kɨ ngane je, kɨ nḛ majɨ je lie ba pətɨ to kɨrə tɨ kɨn.