Search form

Matɨye 18:28

28Lokɨ dəw kɨ kɨrə e dɔe tɨ ka kɨn ə nə n-tḛḛ kɨ taga ɓa, ɨngə madɨ-kɨlə lie kare kɨ e, aw kɨ kɨrə ləne kɨ ndə̰y be par dɔe tɨ, ə osɨ sie uwe, səngɨrə mɨnde, nɨngə əl-e ə nə: «Ɨgə-m kɨrə kɨ dɔi tɨ!»