Search form

Matɨye 18:4

4Dəw kɨ sɔl dɔne lɔm lɔm tə ngon be ə, dəwe kɨn a e kɨ bo ngay me ɓeko̰ tɨ lə Luwə.