Search form

Matɨye 18:7

7Kəm to ndoo kɨ dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ njé re kɨ nḛ je kɨ ɨsɨ tugəi madɨde je jɨgɨ tɨ adɨ osi. Təkɨ rɔjetɨ, sɔbɨ kadɨ nḛ je kɨ njé tɨgə dɨje jɨgɨ tɨ toi, nə kəm-to-ndoo e lə dəw kɨ nje ra kadɨ dəw osɨ.