Search form

Matɨye 18:9

9Kɨn ə kəmi kare rai adɨ osɨ majal tɨ ə, ɔr-e ɨle kɔ sa̰y. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ɨngə kajɨ kɨ kəmi kɨ kare, ɨtə kadɨ ɨngəm ka̰ kəmi je joo pu, ə ɨləi-ni me dɨlə por tɨ lə su.